Call Us: +38944550350

OFERTA E MUAJIT SHKURT 2020

blog_img


Dokumentat e nevojshme për aplikim:
1. Pasaporta të jetë valide më shumë se 6 muaj.
2.Dy fotografi personale (prapaskena të jetë e bardhë).
3. Vakcina e Melingjitit.
4. Çertefikata e martesës të jetë e përkthyer në gjuhën arabe (për pasagjerët e martuar).
5. Gratë mbi 45 vjeç nuk kanë nevoj për 'Mahrem'.
6. Çertifikata e lindjes e përkthyer në gjuhën arabe (për fëmijët).

quote

Umreja është një veprim adhurimi. Ebu Hureja transmenton se Profeti s.a.w.s ka thënë: "Prej një Umre në Umren tjetër shlyhen çdo mëkat i kryer në mes."

HOTELET

team_img1

ISTANBUL

HOTEL KAYA

team_img1

MEDINE

HOTEL MARMARA

team_img1

MEKE

KEMAL PLAZA

Share :

Book this offer now